wz

 

. Späť | Obnoviť | Dopredu

 Odkazy na www stránky

so smutnou témou cemetery - cintorín

ON LINE tlač smútočných oznámení: http://www.cemetery.sk/?pid=500 
Slovenské a aj zahraničné cintoríny na webe nájdete na adrese: http://www.cemetery.sk/?pid=950

Stránky o malých anjelikoch v nebíčku:

http://vivien.anjeliky.sk/  ; http://www.anjeliky.sk/ 


http://www.anjelik.sk/petrik.htm


Národný cintorín v Martine: http://www.snk.sk/?narodny-cintorin
Kniha: http://www.muni.cz/research/publications/560863


http://www.theliterarycemetery.co.uk/
http://www.cityvision2000.com/city_tour/piskarev.htm
http://www.flickr.com/photos/fairangels/855437198 /


Mauzóleum Chatama Sófera: http://sk.wikipedia.org/wiki/Mauz%C3%B3leum_Chatama_S%C3%B3fera
Slávičie údolie: http://sk.wikipedia.org/wiki/Cintor%C3%ADn_Sl%C3%A1vi%C4%8Die_%C3%BAdolie
Mapa Martinského cintorína: http://mapy.linker.sk/?mapa=martinsky-cintorin-slovakia
http://en.wikipedia.org/wiki/Cemetery


http://www.cemetery.sk/?pid=200
http://celteka.lv/?obj=1522


http://www.cemetery.org/


http://cintorin.eu/


http://zboray.com/graves/


http://cemeteries.wordpress.com/

http://www.cityvision2000.com/city_tour/index.htm
Martinský cintorín:http://zboray.com/graves/slovakr.htm

http://valtersunrapa.lv/grnams/?l=lv&page=bookcatalog&id=24379&aid=1407&s=15
http://valtersunrapa.lv/grnams/?page=bookcatalog&l=lv&aid=1407

Späť | Obnoviť | Dopredu

Na pomníkoch je napísané