wz

Späť | Obnoviť | Dopredu

  Cintorín Chlebany

Vchod na cintorín od Hlavnej cesty z Topoľčian smerom na Partizánske a Trenčín s odbočkou v Nadliciach

Pohľad na hlavný kríž od brány cintorína

Hlavný kríž

Hlavný kríž s Domom smútku a zvonicou v pozadí

Roh cintorína pri hlavnej ceste

Oznamovacia tabuľa

Polička na sviece pri jednom z hrobov

Detail

Tuje popri plote pri hlavnej ceste

Plot pri hlavnej ceste

Oplotenie pri ceste smerom k "Hlbočine"

Chránený strom "Acer platanoides L."

Chránený strom "Acer platanoides L."

Chránený strom "Acer platanoides L."

Oddychové lavičky blízko  pri zvonici

Detail krížika na náhrobku

Detail rozkvitnutého machu na jednom z hrobov

Staré kríže pod zvonicou

Náhrobok

Detail náhrobku

Cesta z bočnej ulice smerom k Domu smútku, živý plot z tují

Cesta z bočnej ulice k Domu smútku

Pohľad od bočnej cesty

Pohľad od bočnej cesty

Pohľad od rohu cintorína pri hlavnej ceste smerom k bočnej ceste

Hroby nafotené od plota pri hlavnej ceste smerom k bočnej ceste

Dom smútku

Pohľad spred hlavného kríža

Deatil nového náhrobku a starého so starým chráneným  platanom v pozadí

Detail starých náhrobných krížov so starým platanom

Starý náhrobný kameň

Podvečerný záber platana na cintoríne

Hroby pod platanom

Hlavný kríž, ktorý dala postaviť starostka Helena Gálisová ešte v časoch, keď nebola starostkou, bolo to za hlbokého socializmu a kríž bol urobený majstrom stolárom z Chynorian, pánom Chrenkom vo Vojenskom útvare, čo bola v tých časoch veľká odvaha a statočnosť pani Heleny Gálisovej a uvedeného majstra, za čo jej patrí naše poďakovanie. Takisto pani Helene Chladnej, kde sa v jej garáži kríž dohotovoval, natieral a ďalšie veci čo bolo treba, aby mohol slúžiť veriacim pozostalým. Dôverne to poznám, keďže som bola spolu s pani Helenou Gálisovou v aute, keď sa kríž prevážal z Vojenského útvaru do Chlebian. Poďakovanie patrí všetkým veriacim spoluobčanom, ktorí urobili finančnú zbierku na nový hlavný kríž, pri ktorom sa modlia pri spomienke na svojich blízkych.

Pohľad na ohradu cintorína pri bočnej ceste

Vchodová brána na cintorín od hlavnej cesty

Vodný zdroj na polievanie kvetov v hornom rohu cintorína pri hlavnej ceste

Ďalší vodný zdroj s krhlou z miestneho OcÚ

Smetný kontajner vľavo od vchodu na cintorín

Pohľad na cintorín od Domu smútku k hlavnej ceste

Pohľad zozadu cintorína k hlavnej ceste

Starý liatinový kríž

Detail liatinového starého náhrobného kríža

Socha Pieta zrekonštruovaná a prenesená na cintorín z extravilánu obce "Hlbočina."

V roku 2015 mesiac júl

Ulica vedľa cintorína smerom k "Hlbočine"

Ulica smerom ku kaštieľu zvaná "Majerská"...

Ulica smerom ku Krušovciam od cintorína...

Späť | Obnoviť | Dopredu