wz

 

 Späť | Obnoviť | Dopredu
 
Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.  Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1080x1024 pixelov.
 

 
[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

 Keď som 29.10.2012 v oficiálnych správach Markízy počula slová: "Dušičkový ošiaľ", tak ma priam zdvihlo zo stolice! O akom "ošiali" to pani hlásateľka rozpráva? Vedia vôbec tí, respektíve uvedomujú si vôbec tí, čo takéto slová púšťajú do éteru, čo hovoria? Kde sa stratila úcta? Kde sa stratila hĺbka prežívania kolobehu života a smrti spojená s úctou a bázňou k daru našich prapredkov Slovenov, ktorí uctievali Duchovno, Ducha, Dušičky odídené na druhý breh nekonečna  ešte pred kresťanstvom v slovanských dubových hájoch?
Dušičky - to je pietny akt vzdania úcty Duchu, Dušiam našim blízkym a všetkým Dušiam a Dušičkám odídeným z tohto sveta, akt stíšenia pre rozjímanie, modlitbu, zapálenie sviec na znak nezhasínajúceho večného "Svetla" a nie nejaký ošiaľ !
Z úst hlásateľky tieto slová zneli dehonestujúco, bez bázne a hany a bez úcty k tým, na počesť ktorých sa po stáročia a tisícročia koná sviatok "DUŠIČIEK" (premenovaný na pravý obsah slov "DUCH, DUŠA, DUŠIČKY" tratiaci názov, "Pamiatka zosnulých").
Za každú cenu sa robí zo sviatkov spojených s duchovnom primitívna, prachsprostá show hraničiaca so stádovitým "ošiaľom", hystériou, za každú cenu sa chce robiť z obyčajných ani nie správ, ale klebiet zo sveta a domova senzácia... no prosto hnus a človeku je pritom doslova a do písmena na "grc".
Okamžite som vypla TV noviny, keďže dnešná senzáciebažnosť, showmaniakizmus, plytkosť a drístanie sa prosto nedá už ani len počúvať, nieto ešte brať na vedomie.
Dokedy toto bude trvať?
Čo bude s našimi deťmi, vnukmi a pravnukmi, keď budú počúvať a pozerať, ako masmédia zneucťujú náš rodný sviatok Staroslovenov, "Dušičky", na ktorých pamiatka žije v našich dušiach a srdciach?
A ešte ku tomu, dokedy nás budú kŕmiť importovaným Hellowenom?

Modlitba za zosnulých patrí k najstaršej kresťanskej tradícii, spomienka na mŕtvych je súčasťou každého slávenia Eucharistie. Cisár Fokas daroval pápežovi Bonifácovi IV. (zomrel r.615) Panteón, chrám všetkých pohanských bohov (bol vystavaný v roku 25 pred Kristom za vlády cisára Oktaviána Augusta), ktorý Bonifác pokresťančil a zmenil na chrám zasvätený Božej Matke a mučeníkom. Do nového chrámu premiestnil mnoho relikvií svätých mučeníkov z katakomb. Posviacka pôvodne pohanského chrámu sa konala 13. mája v roku 608. Chrám stojí doteraz. Od roku 608 sa na nariadenie pápeža sv. Bonifáca začal sláviť sviatok Všetkých svätých v mesiaci máj.
Korene sviatku Všetkých svätých siahajú však hlbšie - do 4.storočia. Vo Východnej Cirkvi sa totiž už vtedy slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru. V Západnej Cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých na začiatok 7. storočia. 
   Na Východe sa od 4.stor. slávil spoločný sviatok Všetkých mučeníkov v čase veľkonočnom a v byzantskom obrade v prvú nedeľu po Turíciach. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z mesiaca máj na 1.november, keď v Bazilike sv.Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. Spolu s biskupmi nariadil, aby sa slávnosť uctievania všetkých svätých slávila v Ríme 1. novembra. Následne v roku 837 pápež Gregor IV. vyhlásil, že pohanský sviatok oslavy konca leta bude patriť v kresťanskej Cirkvi mŕtvym (In commemoratione omnium fidelium defunctorum). Pápež Gregor IV. v 7.stor. (v roku 844) sviatok pre Západnú cirkev vyhlásil na 1.november a rozšíril slávenie tohto sviatku na celú Cirkev. Odvtedy sa každoročne slávi po celom svete. Nasledujúci deň bol vyhlásený za Deň zosnulých duší. 

V Aragonsku začali kňazi sláviť v ten deň tri omše za zosnulých; tento zvyk potvrdil pápež Benedikt XIV. (1748) a rozšíril pre všetkých kňazov v Španielsku, Portugalsku a Latinskej Amerike. V roku 1915 Benedikt XV. toto dovolenie rozšíril pre celú Cirkev. V 10. - 11. storočí sa zaužíval spoločný názov týchto dní, poznáme ho ako Pamiatku zosnulých. Pamiatku verných zomrelých zaviedol roku 998 clunyjský opát Odile († 1048), ktorý sa takto snažil čeliť pretrvávajúcim "pohanským" obradom. V 13. storočí sa tento zvyk rozšíril po celej západnej Cirkvi.
Zo slovanského sviatku sa v 16. storočí vďaka protestantskej cirkvi All Hallowed Evening, vyvinul tento sviatok dnes známy ako Halloween. Ide aj po niekoľkých storočiach o sviatok svetiel a o oslavu duší s možnosťou návratu na tento svet, ktorý sa tradične slávi v strašidelných maskách. A to trvá dodnes. 
Anglikánska cirkev slávenie tejto pamiatky zrušila, ale niekde bola pamiatka obnovená v rámci anglo-katolického hnutia. Protestantská reformácia nebola v zrušení tak dôsledná, Martinovi Lutherovi sa za jeho života  nepodarilo potlačiť jej slávenie v Sasku.

Z histórie vieme, že pôvod tohto sviatku sa datuje ešte v predkresťanskom období a súvisí s tradíciou indoeurópskych národov, ktoré verili, že v tento čas sa medzi nás vracajú duše zosnulých. Tradícia prevládala najmä medzi západnými Keltmi ako "Samhain" - sviatok ríše mŕtvych a sveta duchov (u Keltov sa označoval tak aj mesiac november), keď sa v noci z 31.októbra na 1.november druidi lúčili s letom patriacim bohyni života a vítali vládu kniežaťa smrti, ktorý vládol zime. Kelti verili, že v túto noc prichádzajú na zem mŕtvi, aby si vybrali na jeden rok telo, v ktorom sa usadia.
All Hallowed Evening, dnes známy ako Halloween - je sviatok svetiel a oslava duší s možnosťou návratu na tento svet, ktorý sa tradične slávi v maskách, čo trvá dodnes a slávenie slovanské, zapaľovanie ohňov, sviec pretrváva cez tisícročia dodnes 2.novembrom - spomienkou na všetkých zosnulých, ľudovo "Dušičky."

A ako to je dnes?
 Z pôvodnej spomienky na našich milovaných najbližších zosnulých sa postupne stáva už aj "komerčný sviatok", v ktorom ide o to, kto kúpi honosnejší veniec, kyticu, kahance, sviece. Zaiste, nerobia tak všetci, pre mnohých ľudí si „Dušičky" zachovali ešte pôvodný duchovný náboj, no v súčasnosti aj vďaka masmédiám už ide i o to, kto sa honosnejšie predvedie a z pohľadu obchodníkov ide zas o to, kto viac zarobí.
Keď už máme dar našich prapredkov Slovenov, sviatky
Dušičiek na znak úcty k Duchovnu, Duchu, Duši, je len správne zachovávať a odovzdávať potomstvu ich podstatu. Veď  na Dušičky ide o spomienkový akt úcty a vďaky tým, ktorí nám boli počas svojho života blízki, ktorých sme milovali a je naozaj iba na nás samých, ako sa tieto sviatky do budúcnosti vyvinú a či si o pár rokov vôbec spomenieme na to,  prečo vlastne nakupujeme nádherné kytice kvetov a čečinou voňajúcich vencov so sviečkami, kahancami a lampičkami.

Na Dušičky nás má zasiahnuť víchrica
s rýchlosťou vetra až 120-130km/h.

Meteorológovia vydali na 1.11.2012 varovanie 2. stupňa pred silným vetrom, ktorý má dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 120 km/h, na horách až 130 km/h, čo už je rýchlosť orkánu. Fúkať má aj na juhu a severovýchode Slovenska, tam však dosiahne menšiu silu. Obíde jedine Košický kraj. Varovanie platí od štvrtej hodiny rána do siedmej večer. Návštevu pietnych miest nám tak môže vietor skomplikovať práve na Deň zosnulých.
Druhý stupeň varovania znamená, že táto rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. Pre zaujímavosť, hurikán Sandy v USA dosahoval rýchlosť 120 km/h asi dve hodiny pred najintenzívnejším zásahom. Vtedy maximálna rýchlosť vetra dosahovala 160 km/h.
Zdroj: TU    (Víchrica nás vďaka Bohu obišla a to je dobre.)


Zdroje a odkazy
http://www.draidstvi.cz/view.php7cisloclanloF2007060005
http://www.keltove.cz/view.php7cisloclanlaF2005121701
http://pitka.signaly.cz/0804/filipojakubska-noc-a-hon
http://www.ceske-tradice.cz
http://cs.wikipedia.org

http://www.lidovky.cz
http://www.beltine.cz
 
http://www.wicca.cz
http://www.jitrnizeme.cz
http://druidova.mysteria.cz
http://chaloupka.mysteria.cz
http://www.pramen.info/c/322/dusicky-pamiatka-zosnulych.htm
http://astro.tillwoman.net/clanek/l159/detail.html
http://www.racniprace.cz/vanoce/stedrovecerni-zvyky.php
http://www.zenax.cz/vanoce_tradice_a_zvyky_3629.htm
http://wwww.witchvox.com/holidays/ostara/ostarahistory.html
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/slovonatyden/_zprava/420651
http://magazin.ceskenoviny.cz/vareni/zpravy/tradice-stedrovecerni-vecere/351466
http://benesovsky.denik.cz/nazory_region/vanoce-puvod-zvyky-a-tradice20081201.html
http://foram.annwin.sk/prirodne-metody-a-systemy/yule-sviatok-zimneho-slnovratu-21-12-tl354.html
http://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/58580-cirova-v-hororovom-duchu-na-cintorin-kvoli-krvavemu-spiknutiu
http://m.hnonline.sk/c3-53630280-kw0000_d-cintoriny-ktore-sa-zmenili-na-svetove-atrakcie-b-font-color-ff9900-foto-font-b

 
31.10.12

Človek pracoval na vifi sieti
Odpovedal práve mládencovi
Čo tvrdil, že „všetci pohania sú zlí“
Niekoľkokrát ho miestni volali
ku stolu nakoniec pozvanie prijal
Ty si pohan?! Začal zlostný
donedávna nenápadný chlapík
Človek hovorí že nie
ale že úcta k pôvodnej kultúre...
A to je akože čo?!
Napríklad aj úcta k tomu, čo hovorí iný
k prírode k ženám k bytostiam ...
K zlostnému sa pridal zúrivec
Človek si zobral klobúk a odišiel
Nie sám...
Rany do hlavy a na zátylku jazvy tri
Spredu najmenej zo šesť stôp
A jedna bodová rana na bruchu
Nocou tu leží s otrasom mozgu
A ukradnutý počítač
S článkami do Rodnej cesty
A zmiznuté state
O vedomectve a milovaní...
Dobre by sa rozjímalo
Keby sa mozog vmestil do lebky
A nevyrážal by do zátylku
Bodavé rany na chirurgii
Z ktorej sa treba pýtať reverzom...
Na čo vám predpísať tabletky?
Prídete len keď ste polámaný
A aj tak si ich nevezmete?
Pýta sa skúmavo obvodný...
Blížia sa sviatky predkov
A snáď aj duchovného porozumenia
Nech sa na dobrú cestu obrátia
Aj tie bytosti chamtivé a zlostné
Nech im len Všeduch cestu vyjaví...

Kráčajúci –
Žiaru Sláviaci

„Mravný človek je len vtedy, ak mu je každý život – i život zvieraťa a rastliny – posvätný...
Etika spočíva v neohraničene rozšírenej zodpovednosti voči všetkému, čo žije.“
(Albert Schweitzer )

Faktom je, že veľmi veľa ľudí chápe pod pojmom slova POHAN človeka bez akejkoľvek viery, teda ateistu a to je MYLNÁ PREDSTAVA! Pozrime sa na to pekne od počiatku inteligencie u ľudí, aby sme si mohli objasniť a vysvetliť, čo je vlastne "pohanstvo."
Praveký človek v prvotnopospolnej spoločnosti videl ničivú silu bleskov, ohňa, povodní, zemetrasení, pozoroval cyklické deje v prírode a postupne sa ich naučil využívať pochopiac význam zeme, ktorú začal obrábať. Pri jej obrábaní zisťoval čo úrode prospieva a čo jej škodí a tak bol na prírode absolútne závislý, nevedel a nepoznal nič, čím by ju dokázal nahradiť a tak sa stalo, že si ju začal hlboko vážiť, milovať  ju a patrične si ju aj uctievať. Lenže... človeku sa láska k veciam a k cudzím nie jemu známym a pochopeným javom javila ako neprirodzená, siahol preto k veľmi jednoduchej a aj účinnej pomôcke - všetko to, čo uctieval, prosto začal personifikovať. A práve tento moment neurčitého času minulosti sa stal základom náboženstva ako takého. (Hovoríme o "pohanstve a pohanoch" a ich náboženstve.)
Človek začal veriť v nadprirodzené bytosti, ktoré si prirodzene predstavoval ako sebe podobné; všetky mocné sily prírody však mali svoju božskú podobu, zrodili sa tak bohovia "Blesku, Ohňa, Vody, Zeme, Slnka, Mesiaca..." Prvé náboženstvá vznikali na nespočetných miestach zeme súčasne, ale aj v slede po sebe, nimi bola ovplyvnená kultúra, ale na strane druhej,  mnohé udalosti ľudí menili náboženstvo. Tak vznikali rôzne legendy a mýty o veľkých hrdinských činoch bohov i ľudí, o stvorení vecí, javov i človeka. Náboženstvo postupne ovplyvňovalo svet ľudí až tak, že sa stalo jeho neoddeliteľnou súčasťou. V tom čase to bol nenásilný a prirodzený  proces, vcelku akceptovaný. Človek tých čias neoddeľoval dva svety - bežný život a náboženstvo - keďže medzi nimi bola úzka previazanosť a prirodzená harmónia. A týka sa to všetkých ľudí v Európe vtedy žijúcich, keďže napriek odlišnej mytológii všetci uznávali za najvyššieho boha, boha blesku - Grécky Zeus - premenovaný Rimanmi na Jupiter, slovanský Perún a germánsky Thor. Inak, u Germánov ako aj u Slovanov je boh hromu zobrazovaný so sekerou, symbolom božskej moci, takže jednotlivé mytológie sa navzájom ovplyvňovali. U Slovanov bola takisto viera v Amazonky a obolus (to je minca, ktorá sa dávala mŕtvemu na jeho poslednej ceste do záhrobia) a vieme o tom, že toto boli zvyky známe z gréckej mytológie.

Ako bol časom človek závislý na prírode a bohoch a uctieval ich, tak sa postupne rozvíjali aj jeho rituály vychádzajúce z viery, že podobné veci majú aj podobné účinky. Pokiaľ si človek chcel zabezpečiť úspech pri love, tak si najprv musel takýto lov dopredu zinscenovať a na to použil vypchaté zviera s odohraním scény celého lovu od začiatku až do úspešného konca. Vizuálne a prakticky rituálne dopredu ukázaný úspešný lov dával bohom najavo, ako si človek predstavuje budúci lov, budúcnosť. Predstavme si radosť z toho, že sme zasiali na poli obilie, aby sme mali dostatok chleba pre seba a zrna pre hydinu a od radosti si vyskočíme vysoko hore, ako sa nám najvyššie dá. Jednoduchá predstava, však? A ku tomu aj radosť z toho, že ešte dokážeme vozvysok vyskočiť. Na také povyskočenie bol ešte aj v stredoveku jednoduchý "pohanský" rituál, kedy človek - ľudia po zasiatí obilia vyskakoval do výšky a dával najavo svoje želanie, aké vysoké má obilie narásť.
Rituály pre obživu boli aspoň tak dôležité, ako bola kladená dôležitosť na plodnosť. Tá sa dostala do náboženstva súčasne s prírodnými javmi. Pohania nechápali ženu, plodnosť a pohlavný styk ako niečo negatívne, o tom svedčia aj archeologické nálezy rôznych sošiek (napr.moravianska venuša). A tu je ďalší dôležitý jav v pohanstve u Slovanov, pre nich, ako je dôležitý muž, tak je dôležitá i žena, jedno bez druhého nemôže existovať a nemôže ani vzniknúť. Muž bol plne aktívnym v čase zimy, keď bola zem pod snehom a on musel loviť pre svoju rodinu mäsitú obživu a žena mala svoju aktivitu naplno rozvinutú na poli pri úrode v letnom čase. Azda aj preto sa teplá časť roku chápe ako ženská. U Slovanov je archeologicky dokázaná  bohyňa zeme Mokoš, no pomerne veľké zastúpenie žien je v gréckom, rímskom aj egyptskom náboženstve. 
Dualizmus vonkoncom nebol cudzí našim praprapredkom Slovanom, nachádzame ho v pohanstve v prirodzenom chápaní sveta, ako niečoho, čo potrebuje mať rovnováhu, leto aj zimu, oheň aj vodu, muža aj ženu, pričom vždy sú uctievané rovnako bez toho, aby jedna z nich bola podceňovaná. A tak pohania nie sú ateisti, neveriaci, ako sa mylne mnohí domnievajú, ale majú inú predstavu o náboženstve, ako majú katolíci, moslimovia, hinduisti atď. Uctia si všetko to, čo im dáva obživu a čo ich obklopuje (Slnko, Mesiac, Zem, Vzduch, zviera, strom, blesk, hrom...).
Násilné "obracanie" tzv. "pohanov" v Európe (vo svete vôbec i u moslimov "neveriacich") z pozície moci, je stále iba násilie, nech už si to poobaľujú do čoho chcú víťazné náboženské zoskupenia podporované mocou vlád, podstata násilia zostáva, násilie je v každej podobe, iba násilím, nič viac a nič menej.

„Moje pozemské telo mi môžu dokaličiť, zničiť, usmrtiť, ale môjho ducha, čiže mňa, nikto iný nezničí, keď to nedopustím ja sám. Nebojím sa pozemského utrpenia, nebojím sa v pokore prijať údery osudu ako žatvu za moju predchádzajúcu sejbu, nebojím sa prijať údery zo strany temna, pretože v konečnom zúčtovaní chcem byť na strane víťazov v boji Svetla pri zničení všetkého temna vo stvorení, aby som mohol žiť a slúžiť Bohu vo večnosti.“ Vyznanie


Odkaz na web o nie veriacich:
http://slovakia.humanists.net/aktivne.htm
http://slovakia.humanists.net/Euroconstitution.htm
http://slovakia.humanists.net/Euroconstitution-cont1.htm
http://slovakia.humanists.net/Euroconstitution-cont2.htm

Odkaz na web veriacich:
http://www.milost.sk/logos/clanok/tiene-statnej-cirkvi  
 
http://www.milost.sk/logos/clanok/vitazstva-a-boje-prvej-cirkvi-1
http://www.milost.sk/logos/clanok/vitazstva-a-boje-prvej-cirkvi-ii 
http://www.milost.sk/logos/clanok/didache-okno-do-sveta-prvej-cirkvi

http://www.milost.sk/logos/clanok/10-duchovne-najexponovanejsich-mist-sveta

Pohanstvo v roku 1778...

Od roku 1777 študoval v Trnave ostrihomský arcibiskup, Slovák Alexander Rudnay. Práve z čias pôsobenia na seminári v Trnave sa zachovala Rudnayova kázeň z roku 1778 v slovenčine. Vydal ju po jeho smrti Juraj Palkovič.
Úryvok (pôvodný jazyk, súčasný pravopis):
„Sú téj obyčaje nekterí, bodaj ne mnohí kresťane, že čím náhle Boh najvyšší jích s volajakú nemocú aneb neščastím, psotú aneb trápením navštíviť ráčí, hnedky od cesty predešléj odstúpiť, Bohu svému sa ruhať, jeho moc, jeho starosť a otcovskú opatrnosť za ništ pokládať, slovem: na príklad pohanov druhého sebe boha, buďto ne skutkem, ale s myslú a srdcem učiniť sa opovažujú; sú, povedám, takí, ktorí zvolať sa neobávajú, zapomenul Boh, odvrátil tvár svoju."


Alexander Rudany
a pohanstvo v jeho kázňach hovorených v Krušovciach: http://www.cbjanskanoc.ic.cz/Janskanocunas.htm
 
http://www.cezmin.wz.cz/Arudnay.htm

Kacírstvo
Termín kacír vznikol z pojmu katar (z gréckeho καθαρός katharos = čistý), čo bol príslušník francúzskej stredovekej sekty, vyhladenej krížovými výpravami začiatkom 13. storočia.
Máme aj dnes kacírov:
http://www.cas.sk/clanok/146756/kacirstvo-v-rimskokatolickej-cirkvi-exkomunikovali-troch-knazov.html
http://dolezite.sk/Vegetariani_bezbozni_kaciri_1_180.html
http://dolezite.sk/Vegetariani_bezbozni_kaciri_2_5.html

  Dokiaľ budú zvieratá pre spoločnosť, s dovolením cirkví – existovať jedine na jedlo a bude im naďalej popieraná a odopieraná živá, oduševnená bytosť v nich, ktorá je našim spolustvorením z Boha, a nebude sa ochraňovať, nemajú zvieratá ani najmenšiu šancu na dôstojný život v spoločnosti, ktorá sa síce nazýva „kresťanskou“, ale v skutočnosti jej chýba pravé etické a morálne vzdelanie. Naša civilizácia vedie vojnu proti zvieratám a celej prírode. Je zaujímavé, čo sa človek dočíta v katechizme najväčšej kresťanskej cirkvi na svete:
2417 Boh zveril zvieratá do správy tomu, ktorého stvoril na svoj obraz. Je teda oprávnené používať zvieratá na pokrm a zhotovovanie šatstva. Možno ich udomácniť, aby pomáhali človekovi pri jeho prácach a v jeho voľnom čase. Lekárske a vedecké pokusy na zvieratách sú morálne prijateľné, ak zostávajú v rozumných medziach a prispievajú k liečeniu ľudí alebo k záchrane ľudských životov.(2234)
2418 Protirečí ľudskej dôstojnosti zvieratá zbytočne trápiť a márniť ich životy. Rovnako je nedôstojné utrácať na ne sumy peňazí, ktoré by mali prednostne zmierňovať ľudskú biedu.(2234) zvieratá možno mať rád, ale nemá sa na ne zameriavať láska, ktorá patrí len ľuďom.
2457 zvieratá sú zverené do správy človeka, ktorý má byť k nim láskavý. Môžu slúžiť na oprávnené uspokojovanie potrieb človeka.
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=search 

Ako vyzerá „morálne prijateľná“ realita „v rozumných medziach“ v porovnaní s týmito záväznými vyjadreniami, a tým čo sa deje zvieratám, to si pozrite.

Animal abuse- stop it once for ever!

http://www.youtube.com/watch?v=AF63KBhx8tA&feature=player_embedded

"Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáky, potápať pod vodou ako ryby. Zostáva len jediné. Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia." (G.B.Shaw)

Zvieratá nie sú tu preto,
aby nám slúžili či pôsobili utrpenie
alebo utrpenie bolo spôsobované im.
Sú tu preto, prečo je tu aj človek.

Aby žili!

"Naša vlastná budúcnosť je v ochrane iných bytostí."
→Prečo zvieratám neubližovať?  Pretože cítia podobne ako my!
→Dokážu byť kruté, no ich krutosť je oproti tomu, akí suroví a bezcitní dokážeme byť my, ľudia, doslova odvarom, ničím.
→Na Slovensku žijú vôkol nás zvieratá. Sú pre nás vernými služobníkmi, spoločníkmi, najvernejšími priateľmi. My ľudia sme pre ne však mnohokrát najväčšími nepriateľmi. Dennodenne sa stávajú zvieratá obeťami týrania, proti ktorému sa brániť nemôžu.
"Si zodpovedný za všetko čo si si skrotil", preto je našou povinnosťou podať všetkým trápeným a týraným zvieratám pomocnú ruku.

"Dnešný trýzniteľ zvierat je zajtrajší vrah." (Hans Hesse)
Odkaz na môj web:http://seniorka.szm.com

http://wiadomosci.wp.pl/gid,11803859,title,Slowianskie-swieto-godowe---zdjecia,galeria.html
 
http://bialczynski.wordpress.com/2010/09/12/rosyjska-wizja-slowianskiej-baji-czesc-4-
 
http://bialczynski.wordpress.com/slowianie-tradycje-kultura-dzieje/zblizenie-polska-
 
http://www.erepublik.com/en/article/perun-n-bor-slovensk-ch-vojakov-1574784/1/20
 
http://oceanospotamos.wordpress.com/2009/06/28/slavic-pagan-museum-in-russia/
 
http://pospolitost.wordpress.com/2009/01/28/slovanska-mytologia/art420perun/
 
http://aryanrebel.wordpress.com/page/7/?archives-list&archives-type=tags
 
http://walgard.com.pl/~merol/index.php?op=galeria&sop=gallery&id=19
 
http://www.skalica.sk/samosprava/projekty/realizovane/perun.php
 
http://www.youtube.com/watch?v=rPmQQ7WTllI&feature=related
 
http://oceanospotamos.wordpress.com/category/english/page/3/
 
http://www.svatodusicky-pamiatka-zosnulych.sk/viera.html
 
http://discogs.com/Zerivana-Velesvarun/release/1633227
 
http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/tekst.php?tekstid=890
 
http://www.slowianskawiara.pl/relacje/swarozyc.html
 
http://www.slowianskawiara.pl/relacje/poezja.html
 
http://putnici.sk/newsread.php?newsid=938 
 
http://www.gebeleizis.org/bibliahazlie/
 
http://www.veleslava.com/muzica.htm
 
http://bogowie-slowian.over-blog.com/
 
Fotky zo sveta: http://www.traveller.pl/
 
http://bogowie-slowian.over-blog.com/
 
http://slowianskawiara.pl/linki.html
 
http://www.odinistpressservice.com/
 
http://www.kul.pl/art_11681.html/
 
http://www.taraka.pl/rupo_17.htm
 
Times: http://www.nytimes.com/
 
http://www.rodzimawiara.org.pl
 
http://www.slowianskawiara.pl/
 
http://picasaweb.google.com/
 
http://www.serbianunity.net
 
http://www.watra.org.pl/
 
http://volxv.info/main
 
http://bogowie-wyraj/
 
http://www.wid.pl/
 
http://www.peruno.sk/
 
http://www.vavivov.com/
 
http://nss.sk/60/tri-ziadosti
 
http://pretrvanie.info/?p=504
 
http://watranews.wordpress.com/
 
http://www.muzejvrsac.org.rs
 
http://www.serbianunity.net
 
http://www.watra.org.pl
http://krugperuna.org/
 
http://volxv.info/
 
http://slowianskawiara.pl/relacje/prozaczechy.html
 
http://forum.divoke-kmene.sk/showthread.php?t=4602
 
http://dreamworlds.ru/kartinki/page,1,2,47312-liki-bogov.html
 
http://oceanospotamos.wordpress.com/category/english/page/3/
 
http://www.national-geographic.pl/foto/fotografia/bajkal-o-swicie/

 http://bialczynski.wordpress.com/2010/09/11/dobroslaw-wierzbowski-tryglaw-i-zurwan-trzyglowe-trzyosobowe-bostwo-dawnych-slowian-i-iranczykow/


 

Moje
webové stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
 Cezmín :   http://cezmin.wz.sk 
Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org   
Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz   
Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
  
Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
 
Slovania: http://slovania.czweb.org 
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org  
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
  
Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
   
Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz  
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz  
Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 
Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz  
Rádioamatérstvo  :
http://cbrsk-chlebany.unas.cz   
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz  
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 2012  Späť | Obnoviť | Dopredu