wz

 

.

Slovak republic

On January 1, 1993 Slovakia became an independent nation-state, recognized by the United Nations and its member states. Although some aspects of the society already had a unique national character, namely the language, many of the customs, laws and conventions were still deeply influenced by past rulers: Czechs, Hungarians and the Austrian Habsburgs. The Slovak Republic is located in Central Europe. Its area is 49,034 km2. The relief of the country is characterised by great difference in height. In northern and central Slovakia the countryside is hilly - covered with the Carpathian mountain range. Religion: Roman - Catholic 60.4 per cent, Evangelical Church of the Ausburg Creed - 6.2 per cent, Greek - Orthodox - 3.4 per cent, Calvinist - 1.6 per cent, Russian Orthodox 0.7 per cent. Slovensko vo Wikipédii: Slovakia is a beautiful country in the Central Europe among Austria, Czech Republic, Poland, Hungary and Ukraine. Slovak Republic was a part of Czechoslovakia with Czech republic until 1993. help us to improve the presentation of Slovakia (wikipedia - anyone can edit and create pages about Slovakia) http://www.slovakia.org/wiki/ ; http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavná_stránka
 

Ministries - Institution

Prezident SR
THE PRESIDENTIAL OFFICE
Štefánikova 2, P.O.Box 128
810 00 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5441 6624
Fax: 421 - 2 - 5441 7588
E-mail: tlac@prezident.sk
http://www.prezident.sk/

Úrad vlády
OFFICE OF THE GOVERNMENT
Nám. slobody 1
813 70 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5729 5111
Fax: 421 - 2 - 5249 7595
E - mail: web@government.gov.sk
http://www.government.gov.sk/ 

Národná rada SR
NATIONAL COUNCIAL
Mudroňova 1
812 80 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5934 1111
Fax: 421 - 2 - 5441 2500
E-mail: odkazy@mail.ncsr.sk
http://www.nrsr.sk/

Protimonopolný úrad SR
S
LOVAK ANTIMONOPOLY
OFFICE
Drieňova 24
826 03 Bratislava 29
Tel.: 421 - 2 - 4829 7111
http://www.antimon.gov.sk/

Min.financií SR
MINISTRY OF FINANCE
Štefanovicová 5
817 82 Bratislava 15
Tel.: 421 - 2 - 5958 1111
http://www.finance.gov.sk/

Národná banka Slovenska
NATIONAL BANK OF SLOVAKIA
Štúrova 2
813 25 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5953 1111
http://www.nbs.sk/

Fond národného majetku SR
NATIONAL PROPERTY FUND
Drieňova 27
826 56 Bratislava 2
Tel.: 421 - 2 - 4827 1111
Fax: 421 - 2 -4827 1484
http://www.natfund.gov.sk/

Slovenská obchodná a premyselná komora
SLOVAK CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
Gorkého 9
816 03 Bratislava
Tel.: 421 - 2 - 5413 1228
Fax: 421 - 2 - 5443 0754
E-mail: sopkurad@scci.sk
http://www.sopk.sk/

Úrad geodézie SR
LAND SURVEYORS,
CARTOGRAPHY AND REGISTER
INSTITUTION
Stromová 1
837 86 Bratislava 37
Tel.: 421 - 2 - 5937 4111
http://www.geodesy.gov.sk/

Min.školstva SR
MINISTRY OF EDUCATION
Stromová 1
813 30 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5937 4111
http://www.education.gov.sk/

Štatistický úrad SR

STATISTICAL OFFICE
Miletičova 3
824 67 Bratislava 26
Tel.: 421 - 2 - 5023 6111
http://www.statistics.sk/

Min.zahraničných vecí SR
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37
Tel.: 421 - 2 - 5978 1111
Fax: 421 - 2 - 5978 2213
E-mail: mfa@foreign.gov.sk
http://www.foreign.gov.sk/

Verejný ochranca práv
AGENCY OMBUDSMAN
Kvetná 13
820 04 Bratislava, P.O.Box 1
Tel.: 421 - 2 - 5564 7117
Fax: 421 - 2 - 5564 7119
E-mail:
sekretariat@verejnyocrancaprav.gov.sk
http://www.verejnyochrancaprav.gov.sk/ 


Min.spravodlivosti SR
MINISTRY OF JUSTICE
Župné nám. 13
813 11 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5935 3111
Fax: 421 - 2 - 5441 5952
http://www.justice.gov.sk/ 

Ústavný súd SR
THE CONSTITUTIONAL COURT
Hlavná 72, P.O.Box E-35
042 65 Košice 1
Tel.: 421 - 55 - 622 7671
http://www.concourt.sk/

Generálna prokuratúra SR
PUBLIC PROSECUTION
Župné nám. 13
812 85 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 5935 3111
http://www.genpro.gov.sk/

Min.pôdohospodárstva SR
MINISTRY OF AGRICULTURE
Dobrovicova 12
812 66 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5926 6111
Fax: 421 - 2 - 5296 1834
http://www.mpsr.sk/

Úrad jadrového dozoru SR

NUCLEAR REGULATORY AUTHORITY
Bajkalská 27
820 07 Bratislava 27
Tel.: 421 - 2 - 5824 8111
http://www.ujd.gov.sk/ 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
INSTITUTION FOR
NORMALIZATION, METROLOGY
AND TESTING
Štefanovičova 3, P.O.Box 76
810 05 Bratislava 15
Tel.: 421 - 2 - 5249 6847
http://www.normoff.gov.sk/

Min.kultúry SR
MINISTRY OF CULTURE
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5939 1111
http://www.mksr.sk/

Práce a sociálnych vecí SR
MINISTRY OF WORK, SOCIAL
MATTERS AND FAMILY
Špitálska 4
816 43 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5975 1111
Fax: 421 - 2 - 5296 4305
http://www.employment.gov.sk/

 Národný inšpektorát práce
NATIONAL LABOUR INSPECTORE
Špitálska 8
811 07 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5975 1111
http://www.safework.gov.sk/

Min.zdravotníctva SR
MINISTRY OF HELATH CARE
Limbova 2, P.O.Box 52
Tel.: 421 - 2 - 5937 3111
http://www.health.gov.sk/

Min.vnútra SR
MINISTRY OF INTERIOR
Pribinova 2
812 72 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5094 1111
http://www.minv.sk/

Min.rany SR
MINISTRY OF DEFENCE
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava 3
Te.: 421 - 2 -4425 0320
http://www.mod.gov.sk/

Dopravy, pôšt, telekomunikácií SR
MINISTRY OF
TRANSPORTATION, POSTS
AND TELECOMMUNICATIONS
Nám. slobody 6
810 05 Bratislava 1
Tel.: 421 - 2 - 5949 4111
Fax: 421 - 2 - 5249 4794
http://www.telecom.gov.sk/ 

Telekomunikačný úrad SR
TELECOMMINICATIONS OFFICE
Jarošova 1, P.O.Box 76
830 08 Bratislava
Tel.: 421 - 2 - 4923 0111
Fax: 421 - 2 - 4425 9577
http://www.teleoff.gov.sk/

Slovenský ústav technickej normalizácie
SLOVAK INSTITUTE FOR
STANDARDIZATION
Karloveská 63, P.O.Box 246
840 00 Bratislava
Tel.: 421 - 2 - 6029 4474
Fax: 421 - 2 - 6541 1888
http://www.sutn.gov.sk/

Min.hospodárstva SR
MINISTRY
FOR ADMINISTRATION AND
PRIVATISATION OF NATIONAL
PROPERTY
Drienova 24, P.O.Box 52
820 09 Bratislava
Tel.: 421 - 2 - 4829 7111
Fax: 421 - 2 - 4333 3335
http://www.privatiz.gov.sk/

Úrad priemysleného vlastníctva SR
INDUSTRIAL PROPERTY OFFICE
Švermova 43
974 05 Banská Bystrica
Tel.: 421 - 48 - 4300 111
Fax: 421 - 48 - 4132 563
http://www.indprop.gov.sk/

Slovenský metrologický ústav
SLOVAK INSTITUTE OF
METROLOGY
Karloveská 63
842 55 Bratislava
Tel.: 421 - 2 - 6029 4113
Fax: 421 - 2 - 6542 9592
http://www.smu.gov.sk/

Úrad pre verejné obstarávanie
PUBLIC PROCUREMENT INSTITUTION
Páričkova 18, P.O.Box 76
820 05 Bratislava 25
Tel.: 421 - 2 - 5556 7512
http://www.uvo.gov.sk/

 

 

 

Mapa okresov Slovenska

Zoznam okresov na Slovensku

Po kliknutí sa Vám zobrazí webstránka uvedeného mesta

Bánovce nad Bebravou
Banská Bystrica
Banská Štiavnica
Bardejov
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Brezno
Bytča
Čadca
Detva
Dolný Kubín
Dunajská Streda
Galanta
Gelnica
Hlohovec
Humenné
Ilava
Kežmarok
Komárno
Košice - okolie
Košice I
Košice II
Košice IV
Krupina
Kysucké Nové Mesto
Levice
Levoča
Liptovský Mikuláš
Lučenec
Malacky
Martin
Medzilaborce
Michalovce
Myjava
Námestovo
Nitra
Nové Mesto nad Váhom
Nové Zámky
Partizánske
Pezinok
Piešťany
Poltár
Poprad
Považská Bystrica
Prešov
Prievidza
Púchov
Revúca
Rimavská Sobota
Rožňava
Ružomberok
Sabinov
Senec
Senica
Skalica
Snina
Sobrance
Spišská Nová Ves
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Šaľa
Topoľčany
Trebišov
Trenčín
Trnava
Turčianske Teplice
Tvrdošín
Veľký Krtíš
Vranov nad Topľou
Zlaté Moravce
Zvolen
Žarnovica
 Žiar nad Hronom
 Žilina

Slovakia on the Web
http://www.countries.com/ ; http://www.slovensko.com/ ; http://www.slovak.com/ ; http://www.slovakia.com/ ; http://www.slovakia.org/ ; http://www.skonline.sk/ ;

Možno aj

užitočné adresy

Important addresses in Slovakia
Štátne oblastné archívy
Sládkovičova 1
974 05 Banská Bystrica
tel.:421 88 761979

Križkova 7
811 04 Bratislava
tel.: 421 7 496 051 014 35 Bytča - Kaštieľ
tel.: 421 821 3311

Bačíkova 1
041 56 Košice
tel.: 421 95 6222415
nám. M. Pavla 60
054 01 Levoča
tel.: 421 966 2486

Novozámocká 383
951 12 Nitra - Ivanka
tel.: 421 87 64384

Slanská 33
080 06 Prešov - Nižná Šebastová
tel.: 421 91 764613

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť  pri Matici slovenskej
Novomeského 32
036 52 Martin
tel.: 421 842 31371 ext. 459

Jazykovedný ústav Ľudovita  Štúra SAV
Panská 26
811 04 Bratislava
tel: 421 7 5331761

 

Odkaz na stránku obce Horné Chlebany:

http://hornechlebany.unas.cz