wz

 

.Späť | Obnoviť | Dopredu

"MEMENTO MORI!"

  Svätí patróni

Cez tisícročia a stáročia tesári nepracovali iba na stavbách príbytkov a nevyrábali iba nábytky do bytov, ale mali za úlohu urobiť aj to posledné, čo mohli robiť pre svojich blízkych, susedov, známych a aj vzdialených ľudí - truhly pre telá pozostalých. Majstrov tesárov a stolárov voľakedy nebrali ako umelcov svojho remesla, ale ako bežných obyčajných ľudí pracujúcich na svoju obživu pre panstvá tých čias. Iba časom sa stalo, že majstrov tesárov začali vnímať ako umelcov svojho remesla, keďže dokázali a aj dnes dokážu vyčarovať z dreva nádherné kusy úžitkových a umelecky stvárnených kusov nábytku i posledných "schránok" pre telesné pozostatky.

Svätý Jozef

"Patrón zomierajúcich - patrón dobrej svätej smrti..."


Patrón Cirkvi; patrón otcov; tesárov a stolárov; robotníkov, zomierajúcich;
Význam mena Jozef - z hebrejského "Jóséph" - "Boh pridá, rozhojní"
Zomrelv 1. st. po Kristovi
Sviatok: 19. marec a 1.máj - sviatok sv. Jozefa robotníka.

Ako vieme z Evanjelií, ženích Márie Jozef bol majstrom tesárom a tak niet divu, že práve on sa stal patrónom všetkých tesárov a stolárov. Vyobrazovaný bol na cechových dokumentoch. Takže TESÁRI a stolári majú za patróna sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Znak - Červená a modrá zástava, v modrom poli je hoblík, pílka a „tešlica.“

Svätý Jozef, ženích Panny Márie a pestún Pána Ježiša, pochádzal z kráľovského rodu proroka Dávida a napriek tomu bol obyčajným chudobným tesárom. Ale bol človekom múdrym, rozvážnym, spravodlivým, skromným, pokorným a dobrého čistého srdiečka. Všetko, čo o ňom vieme, je známe z evanjelií (Mt 1-2; 13,55 a Lk 1-2; 4,22).
Pán Boh si ho vybral za ženícha Panny Márie a za pestúna malého Ježiška, ktorému sa stal tu na zemi otcom pred očami všetkých ľudí. Vo sne sa mu zjavil anjel Pána a oznámil mu, že Panna Mária počala z Ducha Svätého a dieťa menom Ježiš bude Synom Božím a Spasiteľom ľudí. Pán Boh cez svojho anjela vo sne  varoval sv. Jozefa pred Herodesovým hnevom, že mu prikázal ísť s Máriou i malým Ježiškom do Egypta, alebo že sa môže opäť vrátiť domov do Nazareta. A práve tu priúčal svojmu remeslu aj malého Ježiška a bol príkladom cnostného života. Tento príbeh azda všetci poznáme - Keď mal Pán Ježiš 12 rokov, šiel spolu s rodičmi do Jeruzalema na židovské veľkonočné sviatky, no v tom veľkom dave ľudí sa im stratil. Po troch dňoch hľadania ho našli v chráme. Na výčitku svojej matky: "Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali?", im on odpovedal: "Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť v dome môjho Otca?". Tým ukázal na svoj božský pôvod.

Sv. Jozef sa v Evanjéliách viac nespomína, tak pravdepodobne zomrel ešte pred verejným vystúpením Pána Ježiša...  Od prvých storočí sa rozšírilo jeho uctievanie ako svätca najmä na Východe, neskôr okolo 8. storočia aj na Západe a od 17. stor. sa rozšírilo jeho patrónstvo aj na patróna zomierajúcich - patróna dobrej svätej smrti. Svätý Jozef je vzorom kresťanského života, vzorom pre manželov a otcov, ochranca rodín. Tak ako on v čase svojej smrti cítil útechu Panny Márie a Pána Ježiša, aj my môžeme dúfať v jeho ochranu v hodine našej smrti.

"Všetci choďte k Jozefovi!"

Spoločenstve blaženej smrti svätého Jozefa, modlitbové združenie, založil ho bl. Aloiz Guanella (1842 – 1915) s cieľom modliť sa za zomierajúcich na celom svete. Do modlitbovej aktivity sa okrem pápeža Pia X. v tých časoch zapojilo veľa kardinálov, biskupov, kňazov rehoľníkov i laikov, ktorí denne obetovali za zomierajúcich svätú omšu a ráno i večer sa modlili túto modlitbu:
"Svätý Jozef, pestún Ježiša Krista a ženích blahoslavenej Panny Márie, oroduj za nás a za všetkých ktorí tento deň (túto noc) prežívajú svoj smrteľný zápas."
Takto sprostredkovávali milosť dobrej smrti mnohým ľuďom, ktorí zomierali predovšetkým vo vojnách, následkom epidémií a pri mnohých nehodách. Žijeme v časoch, keď narastá počet tých, čo neradi počúvajú o smrti a neradi na ňu myslia, podobne ako na život po nej a na to, že sa raz budú musieť zodpovedať pred Bohom. Rodina Jozefa, Márie Ježiša bola a navždy zostane vzorom pre všetky kresťanské rodiny., pretože Svätá rodina predstavuje dokonalý ideál domácich cností, to napísal pápež Lev XIII.

Azda nikdy nebol inštitút rodiny tak ohrozený, ako práve teraz, na začiatku tretieho tisícročia. Z povedomia mladých sa „akosi“ cielene vytláča to, čo bolo sväté generáciám našich predkov a to nerozlučnosť sviatosti manželstva, posvätnosť odovzdávania života, úcta k rodičom... Naopak, propaguje sa predmanželské spolužitie na skúšku, hrozí uzákonenie „manželstiev“ ľudí rovnakého pohlavia, oslabuje sa morálka mladých... to všetko duchovne ničí tých, ktorí budú určovať smerovanie nasledujúcich generácií. Oni budú otcami a matkami detí “zajtrajška“. Ak im neodovzdáme vieru a nevštepíme do srdca hodnoty, ktoré viera prináša, z čoho budú žiť a čerpať silu? Zverme naše rodiny svätému Jozefovi, keď ho budeme vzývať ako "Hlavu slávnej rodiny" a prosme o mocný príhovor toho, komu Boh zveril starostlivosť o svojho Syna.
Človek sa má modliť o dobrú smrť a pripravovať sa na ňu. Kedysi existoval rituál kresťanského zomierania čo predstavovalo: spoločné modlitby v rodine, zmierenie sa s protivníkmi, požehnanie deti a vnukov, testament, svetlo hromničky a zaopatrenie sviatosťami. V súčasnosti síce zomiera veľa ľudí pod lekárskou opaterou, ale často opustení a  bez duchovnej pomoci, bez modlitby a zaopatrenia a všetko v neprítomnosti príbuzných. Preto sa neraz, starí ľudia boja nemocnice.
Smrť chápaná v kresťanskom svetle nevylučuje prirodzený strach pred smrťou, zo smrti, veď sme boli predsa stvorení pre nesmrteľnosť a teda naša príroda sa bráni proti smrti. Sám Ježiš Kristus ponorený do smrteľných úzkostí v Getsemanskej záhrade, sa modlil: "Otče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich..." (Mt 26,39). A neradno nám zabúdať ani na výzvu Ježiša Krista: "Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán... Buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete" (Mt 24,42-44).

Život je krátky a jeho čas vzácny. Preto ho treba správne využiť. "Využite čas, lebo dni sú zlé" (Ef 5,16). Každá hodina by mohla byť i pre nás pozostalých tou poslednou. Ani jeden okamih sa nevracia.

Modlitba: "Všemohúci Bože, ktorý si zveril starostlivej ochrane sv. Jozefa počiatky tajomstva ľudskej spásy, daj aby Cirkev na jeho orodovanie bola vždy verná svojmu poslaniu, a tak mohla uskutočniť Tvoje plány.

Svätý Jozef, Hlava vzoru rodiny, chráň naše rodiny v čase ich veľkého ohrozenia a pomáhaj trpiacim zomierajúcim na ceste do večného života! "

Modlitba za milosť dobrej smrti: "Dobrotivý Bože, stvoril si nás na svoj obraz a svojho Syna si vydal na smrť za nás; daj nám milosť bedliť a modliť sa v každom čase, aby sme mohli očistení od hriechov odísť z tohto sveta a radostne spočinúť v náručí tvojho milosrdenstva.
Panna Mária, vrúcne ťa prosím, v hodinu mojej smrti príď k môjmu lôžku, ako by urobila moja matka. Azda môj ochrnutý jazyk nebude už môcť vzývať tvoje meno, ale moje srdce ho bude aj naďalej opakovať. Už teraz ťa prosím o pomoc v tej rozhodnej chvíli. Možno budem musieť naposledy vydýchnuť bez prítomnosti ľudí... I v tom prípade umriem so spokojnosťou na tvári, lebo budeš pri mne ty! Ja to dúfam, ja to verím, ja to s istotou očakávam. Amen."

Svätý Jozef býva v umení zobrazený takmer vždy spolu s Pannou Máriou a Pánom Ježišom ako Svätá Rodina, alebo len s malým Ježiškom na rukách. Niekedy ho nájdeme zobrazeného ako pracuje s drevom, pričom ho sleduje malý Ježiško.


Ďalší svätí patróni remesiel

Krajčíri majú za patróna sv. Jána Krstiteľa. Zástava (koruhva) zelená a modrá, v zelenom poli náprstok s nožnicami oceľovej farby.

Kováči majú za patróna sv. Eligia. Čierna a biela zástava a v čiernom poli je strieborná podkova.

Kolári majú za patróna sv. Katarínu umučenú kolesom. Modrá a zlatá zástava a v modrom poli zlaté koleso.

Hrnčiari majú za patróna sv. Goara, kňaza a pustovníka v Tiersku. (Tri laňky mu dávajú svoje mlieko, ktorým on napája tých čo ho do zajatia vliekli, diabol mu sedí na ramenách, on drží hrnček v ruke a jeho klobúk visí na papršleku slnečného lúča.) Zástava červená a žltá a v zlatom poli červený hrnček.

Kotlári a konvári majú za patróna sv. Eulogia z Kordoby v Španielsku, prebodnutého medenou kopijou Maurov pre vieru. Zástava modrá, zlatá a červená (nachová), v modrom poli červená nádoba strená dvomi krídlatými psami.

Koželušníci majú za patróna sv. Bartolomeja s nožom a odratou kožou. Zástava je červená a strieborná. V červenom poli sú dve strieborné škrabadlá.

Klobučníci majú za patróna sv. Jakuba, pútnika majúceho škrupinu na prsiach alebo na klobúku, potom meč alebo pútnickú palicu. Zástava je modrá a čierna. V modrom poli čierny klobúk.

Murári a kamenári majú za patróna sv. Štefana, kameňovaného, ale i sv.Reinholda, kolínskeho mnícha s kladivom v ruke. Zástavu modrú a zlatú. V modrom poli zlaté murárske nástroje, kružidlo, uholnicu a ometačku.

Mydlári majú za patróna sv. Pannu Máriu di Monte. Zástavu modrú a striebornú. V modrom poli zväzok strieborných sviec.

Pekári majú za patróna sv. Alžbetu z Turingu, dcéru Uhorského kráľa Andreja, nesúcu koš s chlebom a džbán vína. Zástava modrá a zlatá. V modrom poli strieborný praclík.

Hrebenári majú za patróna sv. Magdalénu, majúcu nádobku s masťou, zahalenú svojimi vlasmi a kľačiacu pod krížom. Zástava červená a žltá. V červenom poli hrebeň starého typu.

Kožušníci – blanári majú za patróna sv. Jána Krstiteľa v odeve z koží, nesúceho baránka Božieho. Zástava nachová –šarlátová – a po nej roztrúsené chlpy hermelínu. V šarlátovom poli šikmo ležiaca hermelínová koža.

Hodinári majú za patróna sv. Petra s budičom kohútom. Zástavu červenú a striebornú. V červenom poli veľký strieborný ciferník hodín so zlatými ručičkami.

Farbiari majú za patróna sv. Šimona apoštola, ktorý bol farbiarov syn. Zástavu oddelenú. Hore modrú a červenú, dolu červenú a modrú. V štíte modro a červeno delenom zlatý válnik.

Ihlári a cvokári majú za patróna sv. Helenu nesúcu kríž a klince, ktorá vynašla svätý kríž s klincami, ktorými bol Kristus Pán pribitý. Zástava strieborná a šarlátová. V striebornom poli nachové srdce, v ktorom väzia tri klince.

Klampiari majú za patróna sv. Viléma Veľkého. Zástava zelená a strieborná. V zelenom poli strieborné rytierske brnenie alebo zlatú či striebornú prilbicu.

Kominári majú za patróna sv. Floriána zalievajúceho oheň. Zástava celá čierna. V striebornom poli dve metly krížom a sadzová škrabka.

Maliari majú za patróna sv. Lukáša, práve maľujúceho. Zástavu dúhovej farby. V striebornom poli obraz sv.P.Márie.

Cinári majú za patróna sv. Karola Veľkého, ktorý dal cínom pokryť kostol v Cáchach. Zástava modrá a strieborná. V striebornom poli modrá kanva.

Koberečníci majú za patróna sv. Pavla s mečom. Zástavu zlatú a pestrú, v zlatom poli farebný čalún.

Krčmári a hospodskí majú za patróna sv. Goara, ktorý zadarmo pocestným nocľah dával. Zástavu červenú a striebornú na znamenie červeného a bieleho vína. V červenom poli striebornú čašu, vedľa strieborné chleby, nad tým v striebre slnce, mesiac a hviezdy. 

Knihári – kníhviazači majú za patróna sv. Ludvíka, kráľa francúzskeho, ktorý bol milovníkom kníh a drží ľaliové žezlo a tŕňovú korunu. V zelenom poli zlatý viazačský preš, kniha a vačková tobolka. 

Kníhtlačiari majú za patróna sv. Katarínu pannu z Alexandrie. Zástava čierna a strieborná. V striebornom poli červený lev korunovaný zlatom v skoku, ktorý drží dve pologule, jedna o druhú sa otierajúce.

Kníhkupci majú za patróna sv. Bonifáca arcibiskupa s knihou prebodnutou mečom. V striebornom zlato rozdelenom poli červeného raka.

Lekári a lekárnici majú za patróna sv. Kozmu a Damiána, ktorí ako dvaja lekári držia v rukách sklenené lekárske nádoby. Zástava modrá a žltá. V modrom poli zlatá nádoba s masťou.

Nožiari majú za patróna sv. Maurícia. Zástava červená a zlatá. V červenom poli tri strieborné dýky krížom postrčené cez zlatú korunu.

Natierači majú za patróna sv. Antona majúceho sviňu vedľa seba s egyptským krížom, so žobráckym zvončekom, (Sv. obrázok z roku 1898.)

pokúšaného diablom. Zástava modrá a zlatá. V modrom poli krížom dve zlaté štetky.

Parochniari majú za patróna sv. Magdalénu s dlhými vlasmi. Zástava nachová a strieborná. V striebornom poli ženská hlava s kaderami.

Gombári majú za patróna sv. Hátu, ktorej pás nemohli kati odopnúť z nej. Zástava zlatá a modrá. V modrom poli zlatý opasok.

Okuliarníci majú za patróna sv. Fridolína, ktorý ako prvý nosil okuliare. Zástava zelená a strieborná. V zelenom poli strieborné sklo a modré okuliare.

Herci - divadelníci majú za patróna sv. Genesia. Zástavu purpurovú a striebornú. V striebornom poli smutnú a veselú masku alebo dva meče krížom.

Ševci a črievičkári majú za patróna sv. Krišpína. Zástavu červenomodrú. V modrom poli kopyto a krájačka. Plavci majú za patróna sv. Erazma. Zástava zelenobiela, v bielom poli veslo. Poľovníci majú za patróna sv. Eustacha a Egída. Zástava zeleno – červená. V červenom poli jelenie parohy, trúba a puška.

Hudobníci majú za patróna sv. Cecíliu. Zástava žlto- červená, v žltom poli harfa.

Tkáči majú za patróna sv. Severína. Zástava červená a biela, v bielom poli rozpinku a člnok.

Roľníci majú za patróna sv. Izidora. Zástava bielo-zelená. V bielom poli pluh, hrable a klasy. Vincúri majú za patróna sv. Urbana. Zástavu modro-červenú, v červenom poli révu a hrozno.

Niektorí svätí sa zase ctia ako ochrancovia pri neduhoch a potrebách ako napr.sv. Blažej proti boleniu hrdla, sv. Krištof proti škodlivým živlom, napr.proti búrke, krupobitiu, náhlej smrti a ťažkej nemoci. Sv. Egíd v ťažkej chorobe, sv.Margaréta proti telesným pokušeniam, sv. Apolónia proti boleniu zubov, sv. Florián proti ohňu, sv.Vendelín proti pádu dobytka, sv. Roch a Sebastián proti morovej rane atď.

Okrem tu uvedeného má každý národ a každá krajina, každé biskupstvo, fara a obec svojho zvláštneho patróna.

Litánie ku všetkým svätým
I. Prosba k Bohu

-A-
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
-alebo B-
Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože - zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože - zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh - zmiluj sa nad nami.
II. Vzývanie svätých
Svätá Mária – oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička – oroduj za nás.
Svätá Panna panien – oroduj za nás.
Svätí Michal, Gabriel a Rafael – orodujte za nás.
Všetci svätí anjeli – orodujte za nás.
Patriarchovia a proroci
Svätý Abrahám – oroduj za nás.
Svätý Mojžiš – oroduj za nás.
Svätý Eliáš – oroduj za nás.
Svätý Ján Krstiteľ – oroduj za nás.
Svätý Jozef – oroduj za nás.
Všetci svätí patriarchovia a proroci – orodujte za nás.
Apoštoli a učeníci
Svätí Peter a Pavol – orodujte za nás.
Svätý Ondrej – oroduj za nás.
Svätí Ján a Jakub – orodujte za nás.
Svätý Tomáš – oroduj za nás.
Svätý Matúš – oroduj za nás.
Všetci svätí apoštoli – orodujte za nás.
Svätý Lukáš – oroduj za nás.
Svätý Marek – oroduj za nás.
Svätý Barnabáš – oroduj za nás.
Svätá Mária Magdaléna – oroduj za nás.
Všetci svätí učeníci Pána – orodujte za nás.
Mučeníci
Svätý Štefan – oroduj za nás.
Svätý Ignác Antiochijský – oroduj za nás
Svätý Polykarp – oroduj za nás.
Svätý Justín – oroduj za nás.
Svätý Vavrinec – oroduj za nás.
Svätý Cyprián – oroduj za nás.
Svätý Bonifác – oroduj za nás.
Svätý Vojtech – oroduj za nás.
Svätý Stanislav – oroduj za nás.
Svätý Tomáš Becket (beket) – oroduj za nás.
Svätý Ján Nepomucký – oroduj za nás.
Svätí Ján Fischer (fišer) a Tomáš More (mór) – orodujte za nás.
Svätý Pavol Miki – oroduj za nás.
Svätí košickí mučeníci – orodujte za nás.
Svätí Izák Jogues (žog) a Ján de Brébeuf (breböf) – orodujte za nás.
Svätý Peter Chanel (šanel) – oroduj za nás.
Svätý Karol Lwanga – oroduj za nás.
Svätá Perpetua a Felicita – orodujte za nás.
Svätá Agnesa – oroduj za nás.
Svätá Mária Goretti – oroduj za nás.
Všetci svätí mučeníci – orodujte za nás.
Biskupi a učitelia Cirkvi
Svätí Lev a Gregor – orodujte za nás.
Svätý Ambróz – oroduj za nás.
Svätý Hieronym – oroduj za nás.
Svätý Augustín – oroduj za nás.
Svätý Atanáz – oroduj za nás.
Svätý Bazil a Gregor Nazianský – orodujte za nás.
Svätý Ján Zlatoústy – oroduj za nás.
Svätý Martin – oroduj za nás.
Svätý Patrik – oroduj za nás.
Svätí Cyril a Metod – orodujte za nás.
Svätý Karol Borromeo – oroduj za nás.
Svätý František Saleský – oroduj za nás.
Svätý Pius Desiaty – oroduj za nás.
Kňazi a rehoľníci
Svätý Anton – oroduj za nás.
Svätý Benedikt – oroduj za nás.
Svätý Gorazd – oroduj za nás.
Svätí Andrej Svorad a Benedikt – orodujte za nás.
Svätý Bernard – oroduj za nás.
Svätí František a Dominik – orodujte za nás.
Svätý Tomáš Akvinský – oroduj za nás.
Svätý Ignác Loyolský – oroduj za nás.
Svätý František Xaverský – oroduj za nás.
Svätý Vincent de Paul (de Pól) – oroduj za nás.
Svätý Ján Mária Vianney – oroduj za nás.
Svätý Ján Bosco (Bosko) – oroduj za nás.
Svätá Katarína Sienská – oroduj za nás.
Svätá Terézia Avilská – oroduj za nás.
Svätá Ružena Limská – oroduj za nás.
Laici
Svätý Ľudovít – oroduj za nás.
Svätá Monika – oroduj za nás.
Svätá Alžbeta Uhorská – oroduj za nás.
Všetci Boží svätí a sveté – orodujte za nás.
III. Vzývanie Krista
A

Buď nám milostivý – ochraňuj nás, Pane.
Od všetkého zla – ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu – ochraňuj nás, Pane.
Od úkladov diabla – ochraňuj nás, Pane.
Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle – ochraňuj nás, Pane.
Od večnej smrti – ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoje vtelenie – ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoje narodenie – ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoj krst a svätý pôst – ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoj kríž a Tvoje umučenie – ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoju smrť a Tvoje pochovanie – ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoje sväté zmŕtvychvstanie – ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoje zázračné nanebovstúpenie – ochraňuj nás, Pane.
Pre zoslanie Ducha Svätého – ochraňuj nás, Pane.
Pre Tvoj slávny príchod – ochraňuj nás, Pane.
Alebo B
Kriste, Syn živého Boha – zmiluj sa nad nami.
Ty si prišiel na tento svet – zmiluj sa nad nami.
Ty si visel na kríži – zmiluj sa nad nami.
Ty si pre nás podstúpil smrť – zmiluj sa nad nami.
Ty si ležal v hrobe – zmiluj sa nad nami.
Ty si vstal z mŕtvych – zmiluj sa nad nami.
Ty si vystúpil do neba – zmiluj sa nad nami.
Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom – zmiluj sa nad nami.
Ty sedíš po pravici Otca – zmiluj sa nad nami.
Ty prídeš súdiť živých a mŕtvych – zmiluj sa nad nami.
IV. Prosby za rozličné potreby
A

Zľutuj sa, Pane, nad nami – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Priveď nás k pravému pokániu – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Posilni a zachovaj nás v Tvojej svätej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Daj a zachovaj nám zemskú úrodu – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Alebo B
Buď nám, Pane, milostivý – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Zachráň nás a našich bratov, príbuzných a dobrodincov od večného zatratenia – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Udeľ všetkým zosnulým veriacim večnú blaženosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.
C (vždy sa hovoria)
Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých zasvätených Tvojej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Zjednoť všetkých veriacich v Krista – prosíme Ťa, vyslyš nás.
Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia – prosíme Ťa, vyslyš nás.
V. Záver
A
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
B
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Modlime sa: Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi sa nábožných prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiahnuť, o čo s dôverou prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Alebo:
Milosrdný Bože, Ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme. Prosíme Ťa, zľutuj sa nad nami a príkladom svojich svätých posilni v nás lásku k Tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Ďalšie modlitby nájdete na mojej stránke:
http://velkanoc.ic.cz/Modlitba.htm alebo na stránke: http://www.modlitba.sk

 

Späť | Obnoviť | Dopredu